• 3864

کود نیترات روی زاگرس

پارس فروغ زاگرس
وضعیت:
تماس بگیرید
توضیحات:

- 1 لیتری
- عنصر روی در فعال سازی آنزیم‌های سنتز پروتئین، متابولیسم قندها، سنتز هورمون اکسین، تنظیم فشار اسمزی، افزایش فتوسنتز و تولید اندام‌های زایشی نقش دارد
- افزایش گلدهی و تشکیل میوه

کود نیترات روی زاگرس :

عنصر روی در فعال سازی آنزیم‌های سنتز پروتئین، متابولیسم قندها، سنتز هورمون اکسین، تنظیم فشار اسمزی، افزایش فتوسنتز و تولید اندام‌های زایشی نقش دارد. در صورت کمبود روی در گیاهان برگ‌ها کوچک شده، گلدهی و میوه دهی دچار اختلال می‌شود. نیتروژن نیز برای رشد تمامی گیاهان ضروری است و جذب آن به فرم  نیتراتی به سرعت انجام می‌پذیرد. استفاده همزمان دو عنصر روی و نیتروژن سبب افزایش جذب روی در گیاهان می‌شود و از آنجایی که هر دو عنصر برای سنتز پروتئین لازم هستند سنتز پروتئین افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به افزودن اسید آمینه‌های ضروری گیاه در ترکیبات این کود، نیترات روی زاگرس محصول منحصر به فردی برای تحریک رشد رویشی و زایشی به حساب می‌آید.

مزایای کاربرد نیترات روی زاگرس
- افزایش رشد رویشی، تامین ازت مورد نیاز اندام‌های جوان و در حال رویش
- از بین برنده سریع علایم کمبود روی
- افزایش گلدهی و تشکیل میوه

ترکیبات (درصد) :

Amino Acid

N (nitrate)

Zn

1

7

17

دستور مصرف محلول پاشی :

نوع گیاه

زمان مصرف

محلولپاشی

آب آبیاری

غلات

ابتدای پنجه زنی

ابتدای ساقه رفتن

ابتدای خوشه دهی

2 لیتر در هکتار

7 لیتر در هکتار

سبزی و صیفی و جالیز

5 تا 7 برگی

پیش از گلدهی

تکرار یک ماه پس از گلدهی

2 لیتر در هکتار

7 لیتر در هکتار

درختان میوه دانه‌دار

پیش از گلدهی

فندقی شدن میوه‌ها

تکرار یک ماه بعد

2 در هزار

10 لیتر در هکتار

درختان میوه هسته‌دار

کامل شدن برگ‌ها

فندقی شدن میوه‌ها

تکرار یک ماه بعد

2 در هزار

10 لیتر در هکتار

نظرات کاربران درباره کود نیترات روی زاگرس

(0 نظر)

نظر خود را بنویسید

;