• 3118

کود کال بور زاگرس

پارس فروغ زاگرس
وضعیت:
تماس بگیرید
توضیحات:

- 1 لیتری
- کلسیم 7% - بور 2%
- مؤثر در رفع کمبود کلسیم و بور به طور همزمان
- افزایش انبارداری در میوه‌ها و افزایش ماندگاری گیاهان زینتی
- کاهش آسیب ناشی از سرما و افزایش مقاومت گیاهان در برابر شوری

کود کال بور زاگرس :

کود کال-بور زاگرس، مؤثر در رفع کمبود کلسیم و بور به طور همزمان است. با توجه به اینکه این دو عنصر غذایی به صورت مکمل یکدیگر بوده و تأثیرات هم افزایی دارند، لذا کود کال-بور زاگرس می‌تواند نقش مؤثری در فرآیندهای گیاهان زراعی، باغی، سبزی، صیفی و زینتی داشته باشد.

نتایج کاربرد کود کال بور زاگرس :
- افزایش انبارداری در میوه‌ها و افزایش ماندگاری گیاهان زینتی
- افزایش کیفیت و عملکرد محصولات زراعی و باغی
- افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها مانند لکه تلخی سیب، پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی و هندوانه
- سفتی بیشتر میوه‌ها و جلوگیری از لهیدگی آن‌ها
- افزایش محصول به دلیل بهبود کیفیت گلدهی و کاهش ریزش گل
- کاهش آسیب ناشی از سرما و افزایش مقاومت گیاهان در برابر شوری

توصیه‌های مصرف :
این محصول به صورت محلولپاشی و همراه با آب آبیاری قابل استفاده است. در صورت استفاده در آب آبیاری برای محصولات زراعی حدود 5-4 لیتر در هکتار و برای محصولات باغی حدود 8-7 لیتر در هکتار استفاده شود.

مقدار مصرف (محلولپاشی)

زمان مصرف

محصول

2 لیتر در هکتار

مرحله 6-4 برگی و تکرار هر 4 هفته

چغندر قند

1/5 لیتر در هکتار

مرحله 6-4 برگی و تکرار هر 4 هفته

محصولات زراعی

1/5 لیتر در هکتار

در طول دوره رشد

سبزیجات برگی

1 لیتر در هکتار

مرحله 6-4 برگی

سبزیجات میوه‌ای

1/5 لیتر در هکتار

پیش از گلدهی

1/5 لیتر در هکتار

پس از تشکیل میوه

2 در هزار

پیش از گلدهی

درختان میوه

2 در هزار

کامل شدن برگ‌ها

1 در هزار

پیش از رنگ گیری میوه

2 در هزار

پیش از گلدهی، کامل شدن برگ‌ها و پیش از رنگ گیری میوه

مرکبات

2 در هزار

پیش از گلدهی و کامل شدن برگ‌ها

زیتون

2 در هزار

کامل شدن برگ‌ها و تکرار هر 4 هفته

گیاهان زینتی

نظرات کاربران درباره کود کال بور زاگرس

(0 نظر)

نظر خود را بنویسید

;