• 3880

کود بور زاگرس

پارس فروغ زاگرس
وضعیت:
تماس بگیرید
توضیحات:

- 1 لیتری
- ترکیبی حاوی 150 گرم در لیتر بور به همراه اتانول آمین است.
- جلوگیری از ریزش میوه‌ها قبل از رسیدن
- افزایش مقاومت به سرمازدگی و بیماری‌ها
- اتانول آمین موجود در کود بور زاگرس منجر به افزایش جذب و پایداری بور در خاک‌های قلیایی و افزایش سرعت جذب در محلولپاشی می‌شود

کود بور زاگرس :

بور در تقسیم سلولی در بافت‌های مریستمی، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، جوانه زدن دانه گرده، تشکیل و ترمیم بافت آوندی، متابولیسم و نقل و انتقال قند، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم نقش دارد. در بین عناصر ریزمغذی کمبود بور پس از کمبود آهن بیشترین خسارت را در گیاهان ایجاد می‌کند. این کمبود در گیاهانی مانند چغندر قند و سیب بیشتر دیده می‌شود.

 کود بور زاگرس ترکیبی حاوی 150 گرم در لیتر بور به همراه اتانول آمین است. اتانول آمین موجود در کود بور زاگرس منجر به افزایش جذب و پایداری بور در خاک‌های قلیایی و افزایش سرعت جذب در محلولپاشی می‌شود.

مزایای کاربرد کود بور زاگرس
- افزایش تلقیح و جوانه زنی دانه گرده
- افزایش متابولیسم قند و انتقال آن به میوه و خوش طعم شدن میوه‌ها
- جلوگیری از بدشکلی، کوچک شدن و چروکیدگی میوه‌ها
- جلوگیری از ریزش میوه‌ها قبل از رسیدن
- افزایش مقاومت به سرمازدگی و بیماری‌ها

توصیه‌های مصرف
 به منظور افزایش جذب و راندمان کود بور زاگرس، بهتر است این محصول به صورت محلولپاشی استفاده شود. در صورت استفاده در آب آبیاری مقدار مصرف برای گیاهان زراعی 5-3 لیتر در هکتار و برای گیاهان باغی 7-5 لیتر در هکتار است

- موارد و مقادیر توصیه شده کلی هستند، برای آگاهی از مصرف دقیق‌تر نیاز به انجام آزمایش‌های آب و خاک است.
- ‌از آنجاییکه دامنه بین حد کمبود و حد سمیت بور بسیار کم است در مقدار و نحوه‌ مصرف این محصول ‌نهایت ‌دقت ‌به کار برده شود.
- در جای خشک و خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- پیش از استفاده به خوبی تکان داده شود و پس از هر بار مصرف درب آن بسته شود.

نظرات کاربران درباره کود بور زاگرس

(0 نظر)

نظر خود را بنویسید

;