• 3332

کود پتاسیم زاگرس

پارس فروغ زاگرس
وضعیت:
تماس بگیرید
توضیحات:

- 1 لیتری
- کود پتاسیم زاگرس حاوی 500 گرم در لیتر اکسید پتاسیم است. ا
- قابل استفاده به صورت محلول‌پاشی و خاکی.
- افزایش مقاومت گیاهان در برابر کم آبی، شوری، آفات و بیماری‌ها

کود پتاسیم زاگرس :

پتاسیم فراوانترین کاتیون موجود در سیتوپلاسم سلول‌های گیاهی است و تقریباً در تمام فرآیندهای متابولیسمی گیاهی نقش دارد. گیاهان زراعی و درختان میوه در تمام مدت رشد و نمو به پتاسیم زیادی احتیاج دارند. از آنجاییکه پتاسیم نقش مهمی در فعال کردن آنزیم‌ها، تنظیم تعادل یونی، افزایش سوخت و ساز و دیگر فعالیت‌های گیاهی دارد، استفاده از کودهای حاوی این عنصر در بیشتر مناطق کشور توصیه می‌شود. کود پتاسیم زاگرس حاوی 500 گرم در لیتر اکسید پتاسیم است. این محصول به صورت محلول‌پاشی و خاکی قابل استفاده است.

ترکیبات (درصد):
K2O ……… 50
EDTA …….. 3

تقش‌ پتاسیم در گیاه
- بزرگ‌تر شدن سلول‌ها درنتیجه تعادل یونی و جذب آب در واکوئل
- افزایش فتوسنتز، افزایش سطح برگ و افزایش تولید کلروفیل
-  افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی به دلیل افزایش سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها و تولید قند و نشاسته
- افزایش تولید روغن در گیاهان روغنی
- افزایش مقاومت گیاهان در برابر کم آبی، شوری، آفات و بیماری‌ها
- افزایش راندمان کودهای ازته و بهبود متابولیسم ازت در گیاه
- افزایش استحکام گیاه و کاهش ورس در غلات
- افزایش طول عمر گل‌های شاخه بریده
- افزایش بازارپسندی و خاصیت انبارداری میوه

توصیه مصرف
کود پتاسیم زاگرس را می‌توان به صورت محلولپاشی و یا همراه با آب آبیاری استفاده کرد. در صورت استفاده در آب آبیاری به میزان 8 تا 10 لیتر در هکتار توصیه می‌شود.

 

محصول

زمان مصرف

میزان مصرف (محلولپاشی)

غلات

آغاز ساقه‌دهی

2 لیتر در هکتار

پیش از خوشه‌دهی

3 لیتر در هکتار

ذرت

پیش از ظهور گل‎‌های نر

3 لیتر درهکتار

سبزی، صیفی و جالیز

پیش از گلدهی

2 در هزار

پس از تشکیل میوه

3 در هزار

درختان میوه و مرکبات

تورم جوانه‌ها

2 در هزار

پس از تشکیل میوه و تکرار یک ماه بعد

3 در هزار

پسته

ارزنی شدن میوه‌ها

2 در هزار

پر شدن مغز میوه

3 در هزار

چمن و گیاهان زینتی

همراه با شروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه

2 در هزار

* موارد و مقادیر توصیه شده کلی هستند، برای آگاهی از مصرف دقیق‌تر نیاز به انجام آزمایش‌های آب و خاک است.
* پیش از مصرف به خوبی تکان داده شود.
* در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

نظرات کاربران درباره کود پتاسیم زاگرس

(0 نظر)

نظر خود را بنویسید

;